Whirling Blades

Leaderboard Submit score

#UserTime
1@DaFluffyPotato24'42"020 
2@voxel11'21"700 
3@M2tias7'16"770 
4@Wan4'41"520 
5@Kleinzach3'57"350 
6@toasty3'38"092 
7@Ztuu2'58"720 
8@Laguna2'46"067 
9@dollarone2'05"035 
10@sebastianscaini1'54"060 
View all 10 scores